محصولات دام

صنعت متنوع دامداری زمینه ای دیگر از بازار های هدف این مجموعه را تشکیل میدهد. با توجه به نیاز دامداری ها به انواع مکمل و با لحاظ شرایط محیطی و ویژگی های گله ، این شرکت اقدام به تولید مکمل های دامی نموده و همچنین امکان تولید انواع مکمل ها به صورت کاملا سفارشی را | فراهم نموده است.