محصولات سفارشی

با توجه به تکنولوژی ساخت دستگاه ها و توان مجموعه در تولید محصولات سفارشی و همچنین با توجه به فرایند تولید حرفه ای، امکان تولید هرگونه محصول به بهترین شکل ، متناسب با خواست و سفارش مشتریان محترم در این شرکت فراهم شده است. کارشناسان واحد تحقیق و توسعه شرکت با تکیه بر توان علمی و تجربی خود آمادگی خود را برای ارائه مشاوره در خصوص فرمولهای جدید و کاراتر نسبت به نوع و شرایط گله و تولید محصولات ویژه و سفارشی برای مشتریان محترم را اعلام می دارد.